סלון

תקרה: 29609N-01-137W-WW
תקרה: 21344N-01-40W-WW
קיר: 22893-01
יועץ תאורה elita gallery: אברהם גרוסינגר