סלון

תקרה: N-01-137W-WW 29609 קיר: 22893-01 תקרה: 21344N-01-40W-WW יעוץ תאורה: אברמי גרוסינגר