תיאור המוצר

UP&DOWN  כיוון זוית בנפרד למעלה ולמטה