תיאור המוצר

התקנת הפס תבוצע בשילוב עם התקנת קונסטרוקציה לגבס