תיאור המוצר

צמוד תקרה
כולל דרייבר בעל תקן אירופאי